Fylkesårsmøtet 2024

REDKOM: Mer vern og større kraft

Last ned tsv mer vern og større kraft 3

Fylkesårsmøtet gjennomføres 24. til 25. februar sammen med Vestfold SV på Quality Grand hotell i Larvik.

Møtet starter lørdag kl 10:30, registrering fra kl 10:00.

Årsmøtepapirer vil legges ut her fortløpende og linker til endringsforslag på de ulike sakene. Frist for innsending av saker til årsmøtet: 01. februar 2024. Forberedende redaksjonskomites innstilling til uttalelser legges ut 08. februar 2024. Da vil de fleste sakene legges ut. Frist for endringsforslag til sakene er 18. februar. Innsendte endringsforslag legges ut 21. februar.

Godt årsmøte!

1.0 Konstituering m/ tidsplan

2.0 Beretninger og regnskap

2.1 Regnskap 2023

Dette er foreløpig regnskap for 2023, med forbehold om endring etter revisorenes gjennomgang.

2.1 Balanseregnskap V og T

Last ned balanse vtsv 31-12-23

2.1 Kommentarer til regnskap fra regnskapsrådgiver

Last ned kommentarer til regnskap 2023

2.1 Resultatregnskap 2023

Last ned resultat 2023 tsv

2.2 Fylkesstyrets beretning

Last ned beretning fra fylkesstyret

2.3 Fylkestingsgruppas beretning

Last ned fylkestingsgruppas beretning

3.0 Arbeidsplan

Endringsforslag til arbeidsplan

Her kan du legge inn endringsforslag til arbeidsplan: https://forms.office.com/e/UMS2ui9EJR

4.0 Uttalelser

Innkomne endringsforslag til uttalelser

Forberedende redaksjonskomites innstilling

Vi har hatt en forberedende redaksjonskomite som har gjennomgått innkomne uttalelser og innstilt på behandling av disse. Nedenfor finner du forberedende redaksjonskomites innstilling, Du finne rogså link til skjema for endringsforslag til uttalelsene og du finner de uttalelsene som er sndt inn og behandlet av komiteen (innkomne uttalelser).

Innstilling fra forberedende redaksjonskomite

Last ned innstilling fra forberedende redaksjonskomite2

U7 Vold i nære relasjoner

Last ned u7 vold i nære relasjoner

Endringsforslag til redaksjonskomiteens innstilling på uttalelser

Her kan du legge inn endringsforslag til uttalelsene: https://forms.office.com/e/kG2NXaRiTG

Innkomne uttalelser

Endringsforslag til vedtekter, nominasjonsprosess, budsjett og annet

Her kan du legge inn endringsforslag til alle andre saker enn uttalelser og arbeidsplan: https://forms.office.com/e/4SRhAg3G1Z

5.0 Vedtektsendringer

Innkomne endringsforslag til vedtektsendringer

6.0 Budsjett

7.0 Nominasjonsprosess

8.0 Valg